Denne Fjell-boligen gikk for nesten fem millioner kroner