Denne boligen har steget kraftig i verdi de seks siste årene