Denne Straume-boligen gikk for nesten fem millioner kroner