Framlegg til straksløysingar for ein kaotisk trafikksituasjon på Litlesotra