Kostnadane ved å leggja ned Blomvåg skule

LESARINNLEGG: Nedlegging av Blomvåg skule betyr dobling av kostnader til bussing, store investeringar til nye gang/ sykkelvegar, og utviding av tre til fire bruer, skriv Daniel Lilleås Schaufel.

Flertallskoalisjonen i Øygarden vurderer å leggje ned skulen i Blomvåg. I praksis vedtek ein med dette at alle elevar må i buss for å kome til skulane på Tjeldstø og Rong.

Les hele saken med abonnement