Man må rygge ombord «ny-fergen». Det minner meg om 50-tallet!