Utanforskap utfordrar velferdsstaten

LESARINNLEGG: I Øygarden jobbar vi mellom anna med eit gruppetilbod for ungdom, skriv to NAV-leiarar om ungdom som fell utanfor arbeidsmarknaden.

Stadig fleire nordmenn står ufrivillig utanfor arbeidsmarknaden. Denne utanforskapen pregar også Øygarden og Askøy.

Les hele saken med abonnement