«Tenk dere subsidiert lokal kraft fra eget vannkraftverk»