«Det er å leike med livskvaliteten til folka som vert utsett for dette»

LESARINNLEGG: Eit vedtak om å leggje ned Blomvåg skule vil vere ulovleg og brot på gjeldande forskrift, meiner FAU-leiaren ved skulen.

I høyringsfråsegna frå samarbeidsutvalet (SU) ved Blomvåg skule blir det påpeika at eit vedtak om nedlegging av Blomvåg skule vil kunne vera i strid med lovverket. Kvifor det?

Les hele saken med abonnement