Nok og tilrettelagde turvegar og turstiar vil gje helsegevinst og kunnskap om kvifor me bur der me bur