«En slik utfasing vil medføre at over 1.300 personer i Øygarden vil miste jobben»