– Vi gjør det vi kan for å minimere skadevirkningene