Skulen treng pengar, tid og ressursar, ikkje 30 års-planar