Ja til å gjøre flytebrygge til midlertidige installasjoner