«Det einaste eg har fått tilbakemelding om, er at politimelding er mottatt»