«Det var ikkje ein einaste politikar i kommunestyresalen som hadde andre forslag»