Pytt, pytt - er krigshistorien så nøye da?

  • FOTO: Erik Bentdal Støverud (arkiv)