«Ved å innføre fritidskortet vil vi bryte barrierane og gi alle barn ei sjanse til å delta»