«Det kan tenkjast at eg kjem til å duppa av i fleire saker»