Er det ikkje kommunen sjølv som har ansvaret for at skulebygg blir haldne i orden?