Kva skjedde med einsengreformen?

  • Den private Solhaug sjukeheim i Klokkarvik ligg an til å bli lagt ned komande vår. FOTO: Solhaug Sjukeheim AS