Negativ omtale av jenter ikkje ok

  • Eva Aarskog (arkiv) FOTO: Privat