Kvifor bør folk i Øygarden stemma utradisjonelt i år?