Nynorsk og bokmål side om side

  • «Dei som er medvitne språket si kraft, vil vite at skriftspråket har stor påverknad på talemålet», skriv Nina Glesnes. FOTO: Torstein Skeie (arkiv)