Spesielt viktig at funksjonshemmede setter kryss på kandidater som er i en tilsvarende situasjon