Ap er opptatt av at bompenger og fellesskapets penger blir brukt riktig