Det er vel i lokalpolitikken en starter med å påpeke det en er uenig i?