Ta i bruk sjøvegen som kollektiv transportåre

  • Dei som deltok på SV sitt medlemsmøte var samde i at «Den blå vegen» er eit godt alternativ til å stå i kø til og frå Bergen. FOTO: Wikipedia