«Heller rimelig effektiv gasskraft enn dyr og dårlig kjernekraft»