Også Arbeiderpartiet sier nei til eiendomsskatt på hus og hytter