Frå administrativt skjønn til politisk skjønn i ein ja-kommune?