Det er ikkje lærarstreiken som går ut over liv og helse