«Den trafikken som tidlegare gjekk Bukkasundet vil no gå forbi Klokkarvik»