Det er kanskje på tida at vi strilar krev vår rett