Tilkomsten til Gjerdet kulturminnegard

  • Gjerdet kulturminnegard på Fjell. FOTO: Inger Elise J. Økland