– Kvifor både utvida omsynssone og byggeforbod?

Dersom omsynssona skal utvidast i tillegg til bygge- og deleforbod så er dette svært alvorleg og vanskeleg å forstå, skriv Anita A. -Skjold Hellesø i dette lesarinnlegget om Gassco sin røyrleidning.

Ordføraren meiner det vert vanskeleg å ikkje koma Gassco sitt ønskje om mellombels bygge- og deleforbod i møte.

Les hele saken med abonnement