– Vi er milevis unna å lukkast

LESARINNLEGG: No treng vi ein arealrekneskap for kommunen, med eit overordna mål om arealnøytralitet og ein stopp for nedbygginga av sårbare naturområde, skriv Andreas Breivik Ormevik i Øygarden MDG.

I desse dagar blir samfunnsdelen til kommuneplanen vedteken for dei neste 12 åra, og skal fungere som eit styrande verktøy for korleis samfunnet og tenestetilbodet i kommunen skal utviklast framover.

Les hele saken med abonnement