Olje- og gassnæringa må ta tryggleiksansvaret på alvor

LESARINNLEGG: Dersom og når folk i lokalsamfunna våre opplever at verdien av bustadar og eigedom vert forringa som følgje av tryggingstiltak, er det viktig at offentlege styresmakter ser til at bebuarane vert gjeve full erstatning, har Øygarden Arbeidarparti vedteke i ein uttale.

Øygarden er ein av dei viktigaste vertskommunane for olje- og gassnæringa i landet. Næringa er særs viktig for verdiskapinga og sysselsettinga i kommunen.

Les hele saken med abonnement