Hvis vi skal nå bryte loven, la oss ta den som ikke går ut over ungdommens fysiske læringsmiljø