Lov om folkebibliotek gjeld også for Øygarden kommune

LESARINNLEGG: Sats på biblioteka i staden for å bere havre til ein dau hest, skriv Sverre Bungum.

Slik eg les referatet i Vestnytt frå siste møte i formannskapet, så er administrasjonen pålagd å vurdere på nytt situasjonen for innbyggartorg og bibliotektenesta i kommunen.

Les hele saken med abonnement