Arbeiderpartiet er garantisten for gode helsetjenester