Vi forstår ikkje eldrerådet sitt sterke engasjement