Nedskjeringar i budsjettet for skular og barnehagar

Kvardagen i barnehagen er krevjande nok slik den er pr dags dato og ei slik innsparing vil ikkje vera mogleg med dei krava som ligg føre til bemanning, skriv Elisabeth Hummelsund og Aud Karin Oen i Utdanningsforbundet Øygarden.

  • Elisabeth Hummelsund
  • Aud Karin Oen

Les hele saken med abonnement