Øygarden gror igjen – ukontrollerte branner er resultatet