Bygdeutvikling framfor nye lokale sentre. Ta heile kommunen i bruk

LESARINNLEGG: I staden for å byggje opp kunstige lokalsentre vil det vere viktigare at kommunedelsentra vert styrka samstundes som ein tek grep om god bygdeutvikling, skriv Rune Titlestad.

Ny arealstrategi for utvikling av Øygarden må ta meir høgde for kvifor folk har busett seg i Øygarden, og kvifor ein vil busette seg her i framtida.

Les hele saken med abonnement