Utfordringane i oppdrettsnæringa krev nye, grøne løysingar