Frp sitt ønske om å etablere atomkraft i Øygarden er den direkte årsaken til min utmelding