Skal vi stole på beregningene som er gjort, eller ordførerens høyttenkning?