Konsekvensar av uverdig politikk

LESARINNLEGG: Elevane og dei tilsette fortener ei verdig avslutning, skriv Veronika Flåten om Blomvåg skule.

Me vart lova ein fin og god overgang frå Blomvåg skule til høvesvis Rong og Tjeldstø skular. Borna sitt beste og alt skal ivaretakast.

Les hele saken med abonnement