«Kommunen vår treng ikkje fleire nye bygg å ta vare på»